lördag 7 oktober 2017

Workshop med JENNYVEXALAWorkshop: Tillsammans bygger vi ett monument

Välkommen till en workshop där vi ställer frågor och söker svar. Där du med din egen kreativitet som verktyg får arbeta med frågor om inre och yttre identitet. Vi kommer att arbeta med olika textila tekniker och uttryck. Vi utgår från en textil yta med bestämda mått, och låter våra självporträtt växa fram med skinn, tyg, tråd, pärlor, knappar m.m.
Fokus kommer att ligga på återanvändning. Materialet är ihopsamlat i samarbete med Emmaus Åland och är 2:a och 3:e hands material, eller räddat från soporna. Det samlade monumentet kommer att ställas ut i NIPÅs lokaler på Köpmansgatan 4 i Mariehamn oktober månad ut.

Workshopsledarna

Workshopen leds av Jenny Holmlund aka JENNYVEXALA, konceptuell konstnär/designer med slogan ”Hand made upcycled with attitude” och Jenny Lantz, broderande punkestet med pärlor, knappar och franska knutar på hjärnan.
Själva representerar vi resor åt motsatt håll. Från finlandssvensk och österbottnisk landsbygd till svensk storstad och från svensk storstad till åländsk landsbygd. Spännande resor både till det yttre och inre och som sammankopplar det svenska med det finska på båda håll.

Tema: Hundraårsjubileum och svensk-finsk-åländsk identitet

Vem är jag? Vem föddes jag till och vad har format mig till den jag är idag? Från vårt första andetag formas vi av vår familj, vår omgivning, vår kulturella och etniska bakgrund, vår uppväxt. Vi påverkas av dem vi omger oss med, vår skoltid och våra intressen.
Var dag förhåller vi oss till oss själva, varandra och vår omvärld. Vi spelar olika roller i olika tider i livet. Vi tar på oss olika roller beroende på sammanhang. Har jag kanske en bild av mig själv och en bild av hur jag tror att andra ser mig? Vi vill ställa frågor om våra olika identiteter och roller. Söka efter vår kärna och hur den speglar sig i våra livsroller.
Hur uppfattar jag min roll i dagens Åland? Finland? I Sverige? I Norden? Vad definierar mig? Vilka färger hittar jag när jag vänder blicken inåt? Vilka känslor? Vilka former?
Våra workshops blir en resa. En inre resa med en yttre manifestation. Ett pussel av identiteter som byggs ihop till ett lapptäcke; Alla är unika, men samverkar och bildar något större, en gemensam enhet. Vi ser bilden växa fram av den egna identiteten i förhållande till gruppsamhörighet. Olika generationer, olika hantverk och traditioner, erfarenheter och upplevelser.

Anmälan workshop för hantverkare

Datum: Lördag 7 oktober kl 10-16, inkl. lunchpaus (ta med egen lunch)
Plats: Ålands folkhögskola. Folkhögskolevägen 41, Pålsböle
Avgift: Workshopen är gratis
Anmälan: Mejla namn och kontaktuppgifter till projektledare Sheyda Shafiei sheyda.shafiei(a)nipa.ax senast 29 september.
OBS! Begränsat antal platser, bindande anmälan.

Anmälan workshop för barn 9-12 år

Datum: Söndag 8 oktober kl 10-12
Plats: Kulturfabriken, Fabriksgatan 4, Mariehamn
Avgift: Workshopen är gratis
Anmälan: Mejla namn och kontaktuppgifter till projektledare Sheyda Shafiei sheyda.shafiei(a)nipa.ax senast 29 september.
OBS! Begränsat antal platser, bindande anmälan.


Webbplats: JENNYVEXALA
Webbplats: Jenny Lantz

Läs mer om workshops och monument här

HÅLLBART HANTVERK ÅLAND är ett samarbetsprojekt mellan NIPÅ och Ålands slöjd & konsthantverk och stöds med workshopmaterial från Emmaus Åland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar