söndag 8 oktober 2017

Identitet och hållbarhet. Ett monument växer fram II
Workshops dag 2. För unga skapare i Kulturfabrikens lokaler. Samma tema som för hantverkarna. Identitet. Vem är du? Hur ser din kärna ut? Kan du hitta bilden av den och fästa den på bakgrunden?
Samma tema, samma material. Men färre timmar. Fler deltagare.

Se det färdiga monumentet här.
Läs beskrivningen för workshopen på NIPÅs hemsida här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar